Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 9

Очно-дистанційний курс підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури

Lection number Лекцій (25)
Tasks number Завдань (12)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 9

Очно-дистанційний курс підвищення кваліфікації для вчителів російської мови та літератури

Lection number Лекцій (25)
Tasks number Завдань (13)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Функционально-смысловые типы и функциональные стили речи

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Ориентация на коммуникативный подход в методике обучения языкам и в то же время сокращение часов на уроки русского языка в общей программе обучения в современной украинской школе ставят учителя русского языка в затруднительное положение. С одной стороны, остаётся весьма значительным по количеству объем необходимых для освоения знаний о русском языке, о его единицах, их построении и функционировании; с другой – существует необходимость осмысления и включения в процесс обучения всех составных компонентов речевой коммуникации и всех видов речевой деятельности.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

вивчення суті проектної технології як інструменту, який створює передумови для розвитку ключових компетентностей (соціальних, полікультурних, інформа-ційних, комунікативних ), ознайомлення з особливостями різних видів проек-тів(довгострокових , міні-проектів, веб-квестів) на уроках української літератури.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Компетентнісно орієнтоване навчання української літератури теорія і практика

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Курс для учителів, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»
Науково-методична лабораторія громадянської, історичної та мистецької освіти
Шкільний курс
Частин: 9

Підвищення професійної компетенції учителів образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» в галузі педагогічної психології, правового забезпечення освіти України в умовах її реформування, інформаційно-комунікаційних технологій, теорії та методики викладання предмету.

Lection number Лекцій (33)
Tasks number Завдань (15)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 6

Очно-дистанційний курс підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури

Lection number Лекцій (18)
Tasks number Завдань (4)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Формування та вдосконалення професійної компетентності вчителя літератури в умовах модернізації освіти України, розвиток у педагогічних працівників системи теоретико-прикладних знань, умінь і навичок із акту-альних технологій навчання у школі; оволодіння методами проектування уроків з елементами інноваційних технологій; створення умов для про-фесійного зростання, самореалізації та стимулювання росту творчого потенціалу педагогів.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)