Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

Кінець ХIХ — початок ХХ століття — один із найцікавіших, та, мабуть, і найплідніших періодів у розвитку української літератури, а разом із тим, і один із найменш відомих широкому читацькому загалу, у тім числі (осмілюсь ствердити) й значній частині вчителів-філологів. Це — не дивно. Адже переважна більшість письменників, що творили у цей період і дожили до “побудови соціалістичного суспільства” - були знищені. Ті, хто встиг “своєчасно” померти, були піддані “посертній екзекуції” у вигляді вилучення із літературного обігу окремих творів, перетрактування їх проблематики, “причісування” під реалістичний метод та революційну ідеологію.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Формирование языковой компетентности учащихся путём инновационных педагогических технологий на уроках русского языка и литературы.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 4

Впровадження ІКТ в процес викладання базових дисциплін в школі

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Розвиток професійної компетентності педагогів
Свінтковська Світлана Андріївна
Шкільний курс

• визначити зміст поняття «професійна компетентність педагогів»;• визначити структуру та складові компоненти професійної компетентностіпедагога;• створити модель професійної педагогічної компетентності педагога.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 1

Матеріали містять текстову інструкцію з використання відеоредактора Windows Movie Maker 2.6 та допоміжні відео фрагменти.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Курс для вчителів мистецьких дисциплін у початковій школі відповідно до концепції «Нова українська школа» (20 год)
Науково-методична лабораторія громадянської, історичної та мистецької освіти
Шкільний курс
Частин: 5

Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін , що викладають в 1 класах Нової української школи.

Lection number Лекцій (14)
Tasks number Завдань (5)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Поспєлов А.С., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)