Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

«Істинна комп’ютерна грамотність означає не тільки уміння використовувати комп’ютер та комп’ютерні ідеї, але й знання, коли це треба робити» (Сеймур Пайперт, автор ідеї «комп’ютерних навчальних середовищ»)

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

«Істинна комп’ютерна грамотність означає не тільки уміння використовувати комп’ютер та комп’ютерні ідеї, але й знання, коли це треба робити» (Сеймур Пайперт, автор ідеї «комп’ютерних навчальних середовищ»)

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Лекція №1: "БОСНІЙСЬКА ВЕСНА" або Київський сценарій на вулицях Сараєво: причини та прогнози…Лекція №2: ПОЗИЦІЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ, ЩОДО ПОДІЙ В ТУНІСІ ТА ЄГИПТІ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ "АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ"

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Професійний модуль
Максимович Софія Дмитрівна
Шкільний курс
Частин: 2

старші викладачі Лєскова Ангеліна Анатоліївна та Колесниченко Юрій Леонтійович

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Мета модуля: Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань освітньої галузі “Мови і літератури”Завдання модуля. Систематизувати знання щодо:• сучасних технічних засобів навчання ;• державного урегулювання оновлення змісту освіти; • компетентнісно орієнтованого підходу. Формувати уміння:• аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій;• використовувати діяльнісний підхід до організації навчально-виховного процесу на уроках української мови та літератури;• здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань освітньої галузі “Мови і літератури”.  Розвинути установки щодо:• саморозвитку та самоосвіти;• трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності;• забезпечення інтегративного підходу до розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності як ключової .

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

вивчення суті проектної технології як інструменту, який створює передумови для розвитку ключових компетентностей (соціальних, полікультурних, інформа-ційних, комунікативних ), ознайомлення з особливостями різних видів проек-тів(довгострокових , міні-проектів, веб-квестів) на уроках української літератури.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Професійний модуль
Бондаренко Лілія Олександрівна
Шкільний курс
Частин: 2

старші викладачі Лєскова Ангеліна Анатоліївна та Колесниченко Юрій Леонтійович

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (0)

 


Miscellaneous
Шкільний курс

Пізнавальна діяльність учнів з курсу правознавства має включати: пошук, первинний аналіз і застосування правової інформації; аналіз окремих положень нормативно - правових актів

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)