Catalog of courses

Miscellaneous
School Course
Parts number: 9

Очно-дистанційний курс підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури

Lection number Lections of (25)
Tasks number Tasks of (12)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 9

Очно-дистанційний курс підвищення кваліфікації для вчителів російської мови та літератури

Lection number Lections of (25)
Tasks number Tasks of (13)

 

Miscellaneous
School Course

Функционально-смысловые типы и функциональные стили речи

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

Ориентация на коммуникативный подход в методике обучения языкам и в то же время сокращение часов на уроки русского языка в общей программе обучения в современной украинской школе ставят учителя русского языка в затруднительное положение. С одной стороны, остаётся весьма значительным по количеству объем необходимых для освоения знаний о русском языке, о его единицах, их построении и функционировании; с другой – существует необходимость осмысления и включения в процесс обучения всех составных компонентов речевой коммуникации и всех видов речевой деятельности.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

вивчення суті проектної технології як інструменту, який створює передумови для розвитку ключових компетентностей (соціальних, полікультурних, інформа-ційних, комунікативних ), ознайомлення з особливостями різних видів проек-тів(довгострокових , міні-проектів, веб-квестів) на уроках української літератури.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

Компетентнісно орієнтоване навчання української літератури теорія і практика

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Курс для учителів, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»
Науково-методична лабораторія громадянської, історичної та мистецької освіти
School Course
Parts number: 9

Підвищення професійної компетенції учителів образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» в галузі педагогічної психології, правового забезпечення освіти України в умовах її реформування, інформаційно-комунікаційних технологій, теорії та методики викладання предмету.

Lection number Lections of (33)
Tasks number Tasks of (15)

 

Miscellaneous
School Course

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 6

Очно-дистанційний курс підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури

Lection number Lections of (18)
Tasks number Tasks of (4)

 

Miscellaneous
School Course

Формування та вдосконалення професійної компетентності вчителя літератури в умовах модернізації освіти України, розвиток у педагогічних працівників системи теоретико-прикладних знань, умінь і навичок із акту-альних технологій навчання у школі; оволодіння методами проектування уроків з елементами інноваційних технологій; створення умов для про-фесійного зростання, самореалізації та стимулювання росту творчого потенціалу педагогів.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (0)