Catalog of courses

Miscellaneous
Інтерактивні технології навчання
Риба Олена Володимирівна
School Course

Розвиток науки і техніки пропонує учителям та учням нові форми комунікації, нові типи розв'язання абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи вчителя з авторитарного транслятора готових ідей на натхненника інтелектуального і творчого потенціалу учня.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Специфіка практичної реалізації когнітивноїметодики навчання української мовиу сучасній школі

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

Особливе значення у формуванні субкультури особистості відводиться мистецькому вихованню, тобто виховання та навчання на основі мистецтва. У цьому контексті особливого значення набувають сучасні мистецькі педагогічні напрямки, зокрема арт-терапія, естетотерапія, арт-педагогіка. Такі позиції спонукають до переосмислення організаційних форм навчально-виховного процесу у навчальних закладах з метою впровадження мистецького компоненту у розвиток сучасної особистості як дитини, так і того, хто буде здатним здійснювати цей процес – педагога. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня загальнокультурної та професійної складової педагога, що передбачає оновлення знань до розуміння сутності мистецтва як культурного феномену, що має потужний творчий потенціал й здатний формувати його в особистості у процесі творчої мистецької діяльності.Опрацювання слухачами професійного модуля «Арт-педагогіка в роботі сучасного педагога» відкриває інноваційний шлях системного застосування різних видів мистецтва під час викладання будь-якої дисципліни.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
School Course

Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями молодшого шкільного віку.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Виготовлення моделі транспортної техніки
Золотухіна Лариса Іванівна
School Course

Вивчення ліній креслення

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Креслення призми і виготовлення моделі

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Інструкції з техніки безпеки

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course

Використання елементів на уроках зарубіжної літератури - явище нове та актуальне. Освіта в Україні повинна розвиватися у контексті розвитку цивілізації та інформатизації суспільства. ХХІ століття. Час зміни світоглядних орієнтирів, переоцінки цінностей, змін у суспільстві, в особистості. Під впливом сучасного телебачення нове покоління прагне отримати від життя всього й одразу, активізувати свої потенційні можливості, реалізувати їх у процесі життєдіяльності.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)