Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс

У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Lection number Лекций (7)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань фізичної освіти у сучасній школі

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 7

Ви можете ознайомитись з лекціями, практичними роботами та тестами для вчителів фізики

Lection number Лекций (15)
Tasks number Заданий (9)

 

Miscellaneous
Астрономія в шкільній освіті
Марсакова Владислава Ігорівна
Школьный курс

Астрономія в шкільній освіті

Lection number Лекций (3)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Систематизація знань та формування уявлень вчителів про світове господарство, основні етапи та закономірності його розвитку, форми глобалізації, проблеми та наслідки світових глобалізаційних процесів.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

формування професійних компетенцій педагогів з використання ІКТ при викладанні біології;• теоретичних відомостей про сучасні можливості використання ІКТ на уроках біології;• використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (обмін інформацією, діалогічність та оптимізація навчального процесу);• навчально-методичного забезпечення викладання біології з використанням програмного забезпечення;• роботи з окремими продуктами програмного забезпечення;• здійснювати відбір навчального та довідкового матеріалу відповідно з урахуванням особливостей учнів;• здійснювати вибір засобів навчання;• здійснення аналізу та самоаналізу;• забезпечення відповідного методичного супроводу навчальної діяльності при використанні ІКТ;• трансформації власного педагогічного досвіду на основі отриманих знань;• застосування знань у власній практиці.

Lection number Лекций (4)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Школьный курс
Частей: 1

формування професійних компетенцій педагогів для здійснення професійного розвитку та реалізації концепції сучасної природничої освіти. • реалізації оновлення змісту освіти на державному рівні;• тенденцій оновлення змісту освіти;• компетентнісно спрямованого навчання.• здійснювати аналіз сучасних тенденцій розвитку шкільної біологічної освіти;• використовувати компетентнісно спрямований підхід в процесі навчання;• реалізовувати завдання шкільної біологічної освіти в сучасних умовах.

Lection number Лекций (5)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Дистанційні курси підвищення кваліфікаціїї викладачів біології та хімії
Дистанційні курси підвищення кваліфікаціїї вчителів фізики та астрономії
Школьный курс
Частей: 10

Ви можете ознайомитись з лекціями, практичними роботами та тестами для вчителів біології та хімії

Lection number Лекций (25)
Tasks number Заданий (15)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Процес інформатизації сучасного суспільства зумовлює необхідність розробки нової моделі системи освіти, яка зоснована на широкому використанні сучасних інформаційно-комунікаційних засобів

Lection number Лекций (3)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Кооперативне навчання
Папач Ольга Іванівна
Школьный курс

Презентація кооперативного навчання математики як компетентнісно орієнтованої технології. Ознайомлення з досвідом впровадження компетентнісно орієнтованого навчання математики у Австрії.

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (1)