Каталог курсів

Miscellaneous
Розділ 1. Здоров’я людини
Вчитель основ здоров’я 6 клас Віртуальне м/о вчителів основ здоров’я Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 3

Тема 1. Життя і здоров'я людиниТема 2. Ризики і небезпекиТема 3. Навколишнє середовище і здоров’я

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Розділ 1. Здоров’я людини
Вчитель основ здоров’я 8 клас Віртуальне м/о вчителів основ здоров’я Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 2

Тема 1. На порозі дорослого життя. Тема 2. Надзвичайні ситуації

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 1. ЧИМ КЕРУЄТЬСЯ ЛЮДИНА У ВЧИНКАХ ТА ПОВЕДІНЦІ
Вчитель етики 5 клас Віртуальне м/о вчителів етики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Як розрізнити добро і зло. Чому люди повинні вибирати між добром і злом. Що значить бути доброю людиною. Що таке доброчинність.Що таке вчинок. Який вчинок називають подвигом. Як впливають емоції та почуття на нашу поведінку. Як навчитись керувати собою. Що допомагає уникнути помилок та негативних наслідків учинків.Як співвідносяться мораль і етикет. До чого призводить незнання етикетних правил. Які етикетні правила на щодень є найважливішими.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ВСТУП. ЩО ВИВЧАЄ ЕТИКА
Вчитель етики 5 клас Віртуальне м/о вчителів етики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Що таке етика. Для чого вивчають етику. Як пов’язані етика та духовний світ людини. Якими є важливі людські чесноти.АВТОР КОНДРАТЕНКОГ,О, вчитель КислянськоїСЗШ Синельниківський район

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ВСТУП
Вчитель етики 6 клас Віртуальне м/о вчителів етики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Для чого вивчаємо етику. Коли й чому виникла мораль. Як мораль впливає на наші вчинки та поведінку. Що означає дотримуватися норм етикету в повсякденному житті.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема року: Жанри музичного мистецтва
Вчитель музики 6 клас Віртуальне м/о вчителів музики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Спостереження за широким колом настроїв та почуттєвого світу людини, різноманітних емоційних станів, відображених в музиці. Виявлення та аналізування особливостей музичної мови як відображення духовного світу людини. Порівняння поліфонічної та гомофонно-гармонічної музики та творів різних жанрів за їх життєвим призначенням (прелюдія, фуга, вальс, менует тощо). Виконання народних та композиторських пісень, які розкривають основні завдання теми. Розвиток вокально-хорових навичок. Інтерпретація змісту прослуханих та виконаних музичних творів, вираження власного емоційно-естетичного ставлення до них. Засвоєння та закріплення основних музичних понять і термінів: поліфонія, гомофонія, прелюдія, фуга. Усвідомлення ролі музики в духовному житті людини та духовної сутності творів мистецтва.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ВСТУП
Вчитель географії 7 клас Віртуальне м/о вчителів географії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії.Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
БИЛИНИ І БАЛАДИ
Вчитель світ.літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський). «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Утілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору. Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади. Фольклорні балади. «Король Лір і його дочки». «Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя).«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ. «Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда. Літературні балади. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність. Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі. Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Балада про вересовий напій». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору. (ТЛ) Билина, балада (фольклорна і літературна), гіпербола, символ. (ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.). (УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і пам’ятники письменникові в Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі (Новогрудок). (ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних балад, оригіналів і перекладів (як цілісно, так і в окремих фрагментах).

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ
Вчитель рос. мови та літ. 6 клас Віртуальне м/о вчителів рос. мови та літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Морфемика. Орфография. Словообразование (с опорой на - знает основные способы и средстваукраинский язык). Орфография.

Lection number Лекцій (8)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 1. Глагол. Глагольные формы
Вчитель рос.мови та літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів рос.мови та літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола Времена глагола. Наклонение глагола. Написание не с глаголом. Причастие как особая форма глагола. Действительные причастия. Страдательные причастия. Деепричастие как особая форма глагола. Деепричастия совершенного и несовершенного вида

Lection number Лекцій (29)
Tasks number Завдань (4)