Каталог курсів

Business
Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ
Вчитель математики 8 клас Віртуальне м/о вчителів математики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

1. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника. Паралелограм, його властивості й ознаки. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція2. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути3. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості4. Середня лінія трапеції, її властивості

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Українська мова 6 клас (Вступ)
Вчитель укр. мови 6 клас Віртуальне м/о вчителів укр. мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого

Lection number Лекцій (11)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Алгебра. Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи.
Вчитель математики 7 клас Віртуальне м/о вчителів математики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 1

Розвязування лінійних рівнянь та текстових задач за допомогою лінійних рівнянь.Автори: Патика С.В., Садовніченко А.В., Чуприна К.І.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (5)

 

Miscellaneous
Вступ до історії стародавнього світу
Вчитель історії 6 клас Віртуальне м/о вчителів історії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Історія 6 клас

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 2. РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ
Вчитель історії 7 клас Віртуальне м/о вчителів історії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 7 клас Рівень стандарту

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 2. Лексикологія
Вчитель укр. мови 6 клас Віртуальне м/о вчителів укр. мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 1

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми. Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми. Офіційно-ділова лексика.

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Тема 3. Словотвір. Орфографія
Вчитель укр. мови 6 клас Віртуальне м/о вчителів укр. мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Повторити, узагальнити й схематизувати знання про будову слова і словотвір, відомості з морфології та орфографії

Lection number Лекцій (10)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Урок №5 Урок узагальнення "Чим керується людина у вчинках та поведінці"
Вчитель етики 5 клас Віртуальне м/о вчителів етики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Мета :  Узагальнення знань учнів із загальних понять про етику ,етикет, моральні чесноти ; розвиток практичних вмінь учнів щодо здійснення морального вибору, ; продовжувати роботу над формуванням морально-етичних чеснот особистості. Тип уроку : урок узагальнення Обладнання : виставка ілюстрацій з теми уроку, уривки морально-етичного змісту з дитячої літератури . Хід уроку І. Організаційний момент Даний розділ познайомив вас із загальними поняттями етики. Тепер ви знаєте, що таке етика, що вона вивчає і для чого потрібна людині.Ми з’ясували, які бувають моральні чесноти, навчилися розрізняти добро та зло, зрозуміли, завдяки чому людина робить той чи інший моральний вибір. Визначили, що існують як внутрішні, так і зовнішні прояви моральних чеснот, які проявляються в етикеті. Сьогодні ми з вами завершимо вивчення розділу ще раз повторивши та узагальнивши свої знання з вивченого розділу , тому пе5ред початком роботи доречними будуть такі зауваження: Недостатньо знати, що таке добро, треба йому вчитися.  Мало розмовляти про погані чи добрі вчинки. Слід постійно стверджувати добро у своєму житті. Хоча вибір між добром та злом іноді буває дуже складним, запам’ятаймо, що взаєморозуміння, згода, людяність у відношеннях - основа людських стосунків.  Вихованість - не тільки в знанні загальноприйнятих правил і норм, а також - у внутрішніх переконаннях людини.ІІ. Узагальнення та сестиматизація знань учнів Робота в групах Прийом «Подаруй квітку» .Завдання полягає в тому , що групи учнів за даним опорним терміном складають асоціативну схему - квітку , видаляючи зайве група «А» : опорне слово – етика , пелюстки – етикет , цінність , звичай , достаток, припис поведінки, зовнішня краса , спілкування , власність, наука про мораль; група «Б» : опорне слово - мораль , пелюстки- стосунки між людьми, правила поведінки,байка , спілкування ,духовний світ людини , чеснота , прислів’я ,чесність , багатство .Продовжуємо роботу .І зараз ви станете експертами , які допоможуть нам встановити помилки у деяких твердженнях із запропонованого тексту для цього ми використаємо прийом «Детектор брехні». Група «А» . Етика- наука про мораль. Сучасні етикетні норми сьогодні є такими ,які були і дві тисячі років тому . Етика не обов’язкова у поведінці вихованої людини.Етика склалася з правил поведінки , які переросли у звичаї. Етика вивчає правила спілкування у вузькому колі людей – вельмож ,дипломатів тощо. Етика не пов’язана з мораллю , яка встановлює правила поведінки у ставленні людей один до одного. Мораль –право дорослих лаяти дітей .Група «Б» Для успіху в житті не обов’язково налагоджувати добрі та щирі стосунки з оточуючими , головне – здобути у житті багатство та високу посаду . Етика допомагає усвідомити людині , що таке дружба , навчить уникати сварок,навчить бути доброю людиною. Достатньо знати правила етики , а використовувати у щоденному житті не обов’язково. Найкращі риси людської особистості називаються чеснотами. – серед них доброчинність ,вихованість , черствість ,правдивість ,байдужість . Ми успішно попрацювали експертами , і як визнання наших знань дирекція школи запропонувала нам закінчити деякі тексти,що не порвністю збереглися, але дуже потрібні для виховання учнів школи ,тому прошу вас зараз прпоситати фрагменти , що збереглися і закінчити речення : Група «А» Добра людина – це людина яка …Група «Б» Вчинок – це дія , спрямована на … На черзі у нас відповідальне завдання : п’ятикласникам , беручи до уваги глибину їхніх знань з етики ,запроновано виступити у молодших класах школи з метою вмілого роз’яснення молодшим школярам деяких питань етичної поведінки . Працюючи в парах , слідуючи запронованому плану , пояснити дітям терміни :добро , подвиг ,етикет , зло , доброчинність мораль, вихованість,істина .1. Я вважаю , що …………………………………………………..2. Тому ,що …………………………………………………………3. Наприклад……………………………………………………..4. Отже …………………………………………………………. А зараз до вашої уваги пропонуються завдання , прямої відповіді на які ви не знайдете у підручниках .Для їх розв’язання вам треба проявити винахідливість , інтуїцію , вміння фантазувати , бо ці завдання є творчими .тобто на деякий час ми станемо дослідниками , що заглянуть у завтрашній день. То ж почнемо . Завдання 1.Ви знаєте, що людина, яку осуджують, невинна. Чи погодитесь ви дати хибні свідчення, щоб її урятувати?Завдання 2. Йде іспит, а ваш друг не знає відповіді на питання. Чи будете ви йому підказувати, ризикуючи самому одержати негативну оцінку?Завдання 3. Чи правильно приховувати від маленького братика чи сестри звістку про смерть бабусі? Проаналізуйте різні варіанти ваших дій з моральної точки зору. Завдання 4. Чи треба стримувати себе у розмові з брутальною людиною? Чи правильно відповідати грубістю на грубість?ІІІ. Підсумок уроку , оцінювання знань Ми добре з вами попрацювали ,і щоб зберегти знання які ми повторювали пропоную укласти найголовніші терміни , що вивчались на уроці , «прив’язавши» до пальців долорні . Тобто яка буде їхня кількість (5). То ж назвемо їх Ззвичаї Мораль Правила поведінки Норми спілкування Етикет ІV . Домашнє завдання : повторити уроки №№ 1- 6 , підготуватися до тестового оцінювання

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Всесвітня історія Тема 1
Вчитель історії 9 клас Віртуальне м/о вчителів історії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Учні дізнаються про соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції; на основі зна­йомства з ідеями французьких просвітників обґрун­тують ідеологічні передумови революції; в учнів сформуються уміння аналізувати історичні документи, скла­дати таблиці, використовуючи матеріал підручника і додаткові джерела; ознайомляться з основними подіями першого періоду Великої французької революції; проаналізують зміст і зна­чення «Декларації прав людини і громадянина»; розгля­нуть основні пункти Конституції 1791 р.

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ
Вчитель зар.літ. 5 клас Віртуальне м/о вчителів зар.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їхні характерні ознаки. Індійська народна казка «Фарбований шакал». «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості. Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Повчальний зміст казки. Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, або Хлопчик-Персик» (1 за вибором учителя). Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образах Іссумбосі, Момотаро. Національний колорит японських казок. Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів. Арабська народна казка «Синдбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці. Втілення в образі Синдбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обстав

Lection number Лекцій (20)
Tasks number Завдань (3)