Каталог курсів

BiologicalSciences
Введение.
Вчитель рос. мови та літ. 9 клас Віртуальне м/о вчителів рос. мови та літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Вступ
Вчитель укр. мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів укр. мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 1. Повторення вивченого в початкових класах
Вчитель укр. мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів укр. мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник. Дієслово. Прислівник. Прийменник. Сполучник.Правопис.Велика буква і лапки в іменниках.Голосні у відмінкових закінченнях іменників, прикметників, дієслів.Не з дієсловами.

Lection number Лекцій (10)
Tasks number Завдань (5)

 

Miscellaneous
Розділ 1. Електричне поле
Вчитель фізики 9 клас Віртуальне м/о вчителів фізики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 1

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Автор: Охотник Галина Григорівна, вчитель фізики КЗ «СЗШ № 23 м. Дніпродзержинська»

Lection number Лекцій (10)
Tasks number Завдань (3)

 

BiologicalSciences
ВСТУП
Вчитель історії 5 клас Віртуальне м/о вчителів історії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет і наука. Історія України - складова всесвітньої історії.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Хімія 8 клас Тема 1 "Повторення основних питань курсу хімії 7 класу"
Вчитель хімії 8 клас Віртуальне м/о вчителів хімії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Найважливіші поняття хімії

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Сhemistry
Хімія 8 клас. Тема 2. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.
Вчитель хімії 8 клас Віртуальне м/о вчителів хімії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.Молярна маса. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами.Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.Обчислення об’єму газу за нормальних умов.Обчислення відносної густини газів

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Пустий курс (прохання адміністраторів видалити його)
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Тестування з 1 і 2 теми

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

BiologicalSciences
Література. Вступ
Вчитель укр. мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів укр. мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

BiologicalSciences
Література. Тема 1.Світ фантазії, мудрості
Вчитель укр. мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів укр. мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Міфи і легенди українців .Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їхня роль у житті.Народні казки Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка). Її яскравий нацiональний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казціЛітературні казки І. Франко. “Фарбований Лис” , Василь Королів-Старий. “Хуха-Моховинка”, Іван Липа. “Близнята”, Василь Симоненко. “Цар Плаксій та Лоскотон”Загадки (на вибір)Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Художні засоби в них (метафора).Прислів’я та приказкиНародне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

Lection number Лекцій (19)
Tasks number Завдань (6)