Каталог курсів

Miscellaneous
для копирования
Вчитель нім.мови 7 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

проба

Lection number Лекцій (9)
Tasks number Завдань (0)

 

BiologicalSciences
Тема 1: Я, моя сім'я, друзі
Вчитель нім.мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Вчитель німецької мови Волобуєва Надія Миколаївна

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (0)

 

BiologicalSciences
Тема 2. Одяг, їжа, напої
Вчитель нім.мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Одяг, їжа, напої

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (0)

 

Сhemistry
Розділ 1. Починаємо вивчати фізику
Вчитель фізики 7 клас віртуальне м/о вчителів фізики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимiрювання та вимiрювальнi прилади. Фiзичнi величини та їх одиницi. Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. Творцi фiзичної науки. Внесок ук­раїн­ських учених у розвиток фiзики. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй. Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємо­дiя тiл. Земне тяжiння. Електризацiя тiл. Взаємо­дiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.

Lection number Лекцій (8)
Tasks number Завдань (0)

 

InformationTechnology
Пустий курс (прохання адміністраторів видалити його)
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Поняття комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
РЕАЛІЗМ
Вчитель світ.літ. 9 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом). Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.). Микола Васильович Гоголь (1809-1852). Петербурзький етап життя і творчості письменника. «Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту і жанру п’єси. «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Художнє новаторство М.В. Гоголя у розробленні теми «маленької людини». (ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр. (ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М.В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо). (УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М.В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур. (ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їхнього впливу на людину у творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 7. Гриби
Вчитель біології 7 клас віртуальне м/о вчителів біології Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування. Значення грибів у природі і в житті людини

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (7)

 

Miscellaneous
Тема 6. Покритонасінні
Вчитель біології 7 клас віртуальне м/о вчителів біології Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Загальна характеристика. Класифiкація покритонасінних.Характеристика класів і окремих родин. Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини.

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ВСТУП
Вчитель біології 7 клас віртуальне м/о вчителів біології Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Біологія - наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовища їх існування, класифікація. Рослинний світ - складова частина природи

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 4. Вищі спорові рослини
Вчитель біології 7 клас віртуальне м/о вчителів біології Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Загальна характеристика вищих спорових рослин.Мохоподібні, плавуноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні.Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдiяльності. Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини.

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (1)