Каталог курсів

Miscellaneous
ПРИРОДА І ЛЮДИНА
Вчитель зар.літ. 5 клас Віртуальне м/о вчителів зар.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Джон Кітс (1795-1821). «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»). Йоганн Вольфганг Ґете (1749-1832). «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі. Генріх Гейне (1797-1856). «Задзвени із глибини…». Утілення краси весняної природи у вірші. Зв'язок із фольклором (пісня). Ернест Сетон-Томпсон (1860-1946). «Снап», «Лобо», «Доміно» (1 за вибором учителя). Авторські спостереження за світом природи. Утвердження любові до всього живого. Зображення художніх образів, їхнє розкриття в подіях твору. (ТЛ) Початкове поняття про вірш. Пейзаж, тема, ідея, епітет, метафора. (ЛК) Пейзаж у літературі та інших видах мистецтва. (УС) Українські переклади творів зарубіжних авторів про природу. (ЕК) Елементи фольклору в літературних творах про природу (Г. Гейне).

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
СВІТ ДИТИНСТВА
Вчитель зар.літ. 5 клас Віртуальне м/о вчителів зар.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Ставлення автора до своїх героїв. Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).Елеанор Портер (1868-1920). «Полліанна». Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста. Полліанна та її друзі. Художні засоби розкриття образу Полліанни. Ідея радості життя й відкриття світу у творі. (ТЛ) Портрет. Початкові поняття про сюжет, повість, роман. (ЛК) Утілення сюжетів творів Марка Твена і Е. Портер у кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва. (УС) Українські переклади творів Марка Твена, Е.Портер. (ЕК) Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Том Сойєр і Полліанна.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 5. Музика
Вчитель нім.мови 8 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

(музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці)

Lection number Лекцій (8)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Розділ 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.Об’єкти та їх властивості.Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Розділ 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Розділ 3. Системне програмне забезпечення
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи.Робота з об’єктами файлової системи.Пошук інформації на комп’ютері. Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Розділ 4. Службове програмне забезпечення
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Розділ 5. Комп'ютерні мережі
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі 5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (0)

 

InformationTechnology
Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора. Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами.Форматування шрифтів і абзаців.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

InformationTechnology
Розділ 7. Ком'ютерна графіка
Вчитель інформатики 9 клас Віртуальне м/о вчителів інформатики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 1

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації 7.2. Основи растрової графіки 7.3. Основи векторної графіки

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (8)