Каталог курсів

Humanities
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. Место русского языка среди других языков в Украине.
Вчитель рос. мови та літ. 5 клас Віртуальне м/о вчителів рос. мови та літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Русский язык – национальныйязык русского народа. Месторусского языка среди других языковв Украине

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Звуки и буквы
Вчитель рос. мови та літ. 5 клас Віртуальне м/о вчителів рос. мови та літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 2

Общие сведения о фонетике и графике русского языка

Lection number Лекцій (15)
Tasks number Завдань (7)

 

Miscellaneous
Розділ 2. Фізична складова здоров’я
Вчитель основ здоров’я 6 клас Віртуальне м/о вчителів основ здоров’я Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 2

Тема 1. Харчування і здоров’яТема 2. Особиста гігієна

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Види музичного мистецтва
Вчитель музики 5 клас Віртуальне м/о вчителів музики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 4

Розкриття широкої палітри зв’язків музики з літературою через споріднені за характером образи. Порівняння музичних та літературних творів, які відображають різноманітні явища життя, зокрема, на прикладах вокальних (пісня, пісня-романс), хорових (кантата), та музично-сценічних (опера, балет, мюзикл) жанрів. Виконання народних та композиторських пісень, які розкривають основні завдання теми. Розвиток вокально-хорових навичок. Імпровізація простих мелодичних зворотів та ритмічного супроводу до пісень. Інтерпретація змісту прослуханих та виконаних музичних творів, вираження власного емоційно-естетичного ставлення до них. Виявлення специфіки образної мови музичного мистецтва у порівнянні з образною мовою літератури. Засвоєння основних музичних понять і термінів: вокаліз, кантата, мюзикл, лібрето, сценарій. Усвідомлення явища синтезу музичного та літературного мистецтв у театрі і кінематографі.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (15)

 

Miscellaneous
Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я
Вчитель основ здоров’я 6 клас Віртуальне м/о вчителів основ здоров’я Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 3

Тема 1. Звички і здоров’яТема 2. Самооцінка і здоров’яТема 3. Критичне мислення та уміння приймати рішення

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Тема року: діалог традицій і новаторства
Вчитель музики 7 клас Віртуальне м/о вчителів музики Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Виявлення різноманітної палітри музичних образів (ліричних, драматичних, героїчних, пасторальних тощо) як проявів життя, інтонаційної та життєвої природи музики. Визначення особливостей музичних стилів (класичного, романтичного) та сфери їх емоційного впливу на людину. Виконання композиторських та народних пісень, які розкривають основні завдання теми. Розвиток вокально-хорових навичок. Інтерпретація, порівняння та характеристика музичних образів як відображення життєвих явищ у прослуханих та виконаних творах. Засвоєння основних музичних понять і термінів: музичний образ, музичний стиль (романтичний, класичний). Усвідомлення значення образу як змістової основи музичного твору.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Вступ
Вчитель географії 8 клас Віртуальне м/о вчителів географії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації. Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Розділ ІІ. Географічний простір України
Вчитель географії 8 клас Віртуальне м/о вчителів географії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 3

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу.Тема 2. Формування території України. Тема 3. Україна на карті годинних поясів.

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України
Вчитель географії 8 клас Віртуальне м/о вчителів географії Дніпропетровської обл.
Безкоштовний
Частин: 8

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси.Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси.Тема 3. Води суходолу і водні ресурси.Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси.Тема 5. Рослинність.Тема 6. Тваринний світ України.Тема 7. Ландшафти України.Тема 8. Природокористування.

Lection number Лекцій (38)
Tasks number Завдань (19)

 

Miscellaneous
ВСТУП
Вчитель світ.літ. 9 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Роди і жанри літератури. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі. (ТЛ) Жанр, стиль. (ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів. (УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу. (ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)