Каталог курсів

Miscellaneous
проба тест
Хабаш Вероніка Леонідівна
Шкільний курс

-----

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 


Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: -1

Формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань фізичної, астрономічної освіти.

Мета курсу:

формування професійних компетенцій для здійснення подальшого особистісного, професійного розвитку, впровадження інноваційних методів викладання та навчання у контексті сучасних вимог в освіті щодо розвитку ключових компетентностей особистості та нових ролей педагогів.

Навчальна стратегія курсу

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється в очному та дистанційному форматі шляхом:

– розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях та інтерактивних лекціях;

– самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

– виконання практичних та самостійних завдань, спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання;

– участі слухачів у вебінарах;

– виконанні підсумкового контрольного тестування до модуля.


Lection number Лекцій (21)
Tasks number Завдань (0)