Каталог курсів

Miscellaneous
Підсумкова контрольна робота
Дистанційні курси підвищення кваліфікаціїї вчителів фізики та астрономії
Шкільний курс

для вчителів фізики та астрономії

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Підсумкова контрольна робота
Дистанційні курси для вчителів математики
Шкільний курс

Для вчителів математики 2020

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Курс "Психологічні аспекти педагогічної конфліктології" є частиною професійного модуля і містить: лекцію "Психологічні аспекти педагогічної конфліктології", додаткові матеріали на тему "Використання прийомів «активного слухання» та «Я-висловлювання»", вебінар на тему: «Профілактика конфліктів в школі», практичну роботу до теми «Психологічні аспекти педагогічної конфліктології».

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Інклюзивне навчання в навчальних закладах вимагає створення спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвиткового та освітнього процесів дітей з особливими потребами.Інклюзивне навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей:· з вадами інтелектуального розвитку,· з затримкою психічного розвитку,·з тяжкими вадами мовлення,· з порушеннями зору,· з порушеннями слуху,· з порушеннями функцій опорно-рухового апарату,· з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром, далі постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872Головною метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім’ї у вихованні і розвитку дитини.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення у справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тенденції розвитку біологічної освіти
Немерцалов Володимир Володимирович
Шкільний курс

Частина курсів підвищення кваліфікації вчителів біології і екології

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Частина курсів підвищення кваліфікації вчителів біології і екології

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Процес інформатизації сучасного суспільства зумовлює необхідність розробки нової моделі системи освіти, яка зоснована на широкому використанні сучасних інформаційно-комунікаційних засобів

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (0)

 


Miscellaneous
Шкільний курс

Реалізація принципів компетентнісно спрямованої освіти. Компетентнісно орієнтовані навчальні завдання біологічного та екологічного змісту. Ситуативні вправи та творчі завдання як засіб реалізації наскрізних змістовних ліній

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)