Моделювання. Основи алгоритмізаціїІ. Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей.ІІ. Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.ІІІ. Етапи розвязання прикладної задачі за допогою компютера.

Лекция Лекций (4)Состав курса

Часть 1. І. Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей.


Основні поняття.

Лекция Лекций (1)


Лекция Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей.
Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з відомостями з основ алгоритмізації та програмування, навчатися створювати моделі та дослідити етапи моделювання.


Часть 2. ІІ. Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.


Основні поняття.

Лекция Лекций (1)


Лекция Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму.
Поняття про алгоритм, його властивості та способи подачі. Навчити розпізнавати алгоритми навколо себе.


Часть 3. ІІІ. Етапи розвязання прикладної задачі за допогою компютера.


Основні поняття.

Лекция Лекций (1)


Лекция Етапи розв'язування задачі на комп'ютері.
Побудова математичної моделі. Побудова алгоритму. Вибір мови програмування. Складання програми. Компіляція програми. Налагодження програми. Контрольний прорахунок. Експлуатація програми.


Часть 4. IV.Графічні схеми базових структур алгоритмів


Поняття про конструювання алгоритмів різними методами

Лекция Лекций (1)


Лекция Графічні схеми базових структур алгоритмів
Ознайомлення з принципами роботи в середовищах Delphi та Скретч;сформувати уявлення про основні компоненти середовища програмування; домогтися засвоєння та закріплення навичок роботи з компонентами цих середовищ.