ІІІ. Етапи розвязання прикладної задачі за допогою компютера. / Етапи розв'язування задачі на комп'ютері.

Етапи розв'язування задачі на комп'ютері.

Побудова математичної моделі. Побудова алгоритму. Вибір мови програмування. Складання програми. Компіляція програми. Налагодження програми. Контрольний прорахунок. Експлуатація програми.