Моделювання. Основи алгоритмізаціїІ. Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей.ІІ. Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.ІІІ. Етапи розвязання прикладної задачі за допогою компютера.

Lection Lections of (4)Course structure

Part 1. І. Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей.


Основні поняття.

Lection Lections of (1)


Lection Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей.
Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з відомостями з основ алгоритмізації та програмування, навчатися створювати моделі та дослідити етапи моделювання.


Part 2. ІІ. Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів.


Основні поняття.

Lection Lections of (1)


Lection Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму.
Поняття про алгоритм, його властивості та способи подачі. Навчити розпізнавати алгоритми навколо себе.


Part 3. ІІІ. Етапи розвязання прикладної задачі за допогою компютера.


Основні поняття.

Lection Lections of (1)


Lection Етапи розв'язування задачі на комп'ютері.
Побудова математичної моделі. Побудова алгоритму. Вибір мови програмування. Складання програми. Компіляція програми. Налагодження програми. Контрольний прорахунок. Експлуатація програми.


Part 4. IV.Графічні схеми базових структур алгоритмів


Поняття про конструювання алгоритмів різними методами

Lection Lections of (1)


Lection Графічні схеми базових структур алгоритмів
Ознайомлення з принципами роботи в середовищах Delphi та Скретч;сформувати уявлення про основні компоненти середовища програмування; домогтися засвоєння та закріплення навичок роботи з компонентами цих середовищ.