Catalog of courses

Miscellaneous
School Course

Пропонуємо вам, відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам № 1-3 та лекції на тему "MS ACCESS".Тест №5 виконують, тільки ті студенти, з непарним номером, за списком групи.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Пропонуємо вам, відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам № 1-3 та лекції на тему "MS ACCESS". Тест №6 виконують, тільки ті студенти, з парним номером, за списком групи.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Тест складається з 24 запитань, що мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Тематичний контроль

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Банківські операції
Пархоменко Світлана Григорівна
School Course

Предметом вивчення курсу “Банківські операції” є діяльність комерційних банків, пов’язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам. Основною метою викладання курсу “Банківські операції” є формування у студентів теоретичних і практичних знань щодо специфіки функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.При вивченні зазначеної дисципліни студенти повинні отримати чітке уявлення про структуру банківської системи, роль, функції та основи операцій комерційних банків.Курс “Банківські операції” має важливе значення у навчальному процесі, так як забезпечує отримання базових теоретичних та методичних знань і практичних вмінь у сфері банківської діяльності, а також має зв’язок з такими курсами, як “Банківська система”, “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Облік у банках”, “Фінанси підприємств” та ін.Вивчивши цей курс, майбутні фахівці знатимуть як і зможуть безпосередньо виконувати основні банківські операції, працюючи у відповідних структурних підрозділах банків.

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (6)

 

Miscellaneous
«Робота із запитами в MS Access»
Данько Тамара Олексіївна
School Course

Пропонуємо відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам №7-9 та лекції на тему "Запити в MS ACCESS"

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (3)

 

Miscellaneous
Мікроекономіка
Гура Ольга Леонідівна
School Course

Мікроекономіка

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (3)

 

Miscellaneous
Українська література
Леженко Ірина Василівна
School Course

Лекції, тестові та семінарські питання з української літератури

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Завдання та тести для ІІІ курсу для двох підгруп

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Страхові послуги
Ротарь Олена Миколаївна
School Course
Parts number: 1

технічне, фінансово-кредитне та автотранспортне страхування

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (2)