Каталог курсів

Miscellaneous
Тест за оповіданням Ф.Кафки "Перевтілення"
Ковлакова Марина Василівна
Шкільний курс

Тест складається з 24 запитань, що мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Пропонуємо вам, відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам № 1-3 та лекції на тему "MS ACCESS".Тест №5 виконують, тільки ті студенти, з непарним номером, за списком групи.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Пропонуємо вам, відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам № 1-3 та лекції на тему "MS ACCESS". Тест №6 виконують, тільки ті студенти, з парним номером, за списком групи.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Дієслово як частина мови
Батарейна Олена Станіславівна
Шкільний курс
Частин: 1

Українська мова

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Тест складається з 24 запитань, що мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Всесвітня історія
Малишенко Людмила Олександрівна
Шкільний курс

Всесвітня історія

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Банківські операції
Пархоменко Світлана Григорівна
Шкільний курс

Предметом вивчення курсу “Банківські операції” є діяльність комерційних банків, пов’язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам. Основною метою викладання курсу “Банківські операції” є формування у студентів теоретичних і практичних знань щодо специфіки функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.При вивченні зазначеної дисципліни студенти повинні отримати чітке уявлення про структуру банківської системи, роль, функції та основи операцій комерційних банків.Курс “Банківські операції” має важливе значення у навчальному процесі, так як забезпечує отримання базових теоретичних та методичних знань і практичних вмінь у сфері банківської діяльності, а також має зв’язок з такими курсами, як “Банківська система”, “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Облік у банках”, “Фінанси підприємств” та ін.Вивчивши цей курс, майбутні фахівці знатимуть як і зможуть безпосередньо виконувати основні банківські операції, працюючи у відповідних структурних підрозділах банків.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
«Робота із запитами» MS Access»
Данько Тамара Олексіївна
Шкільний курс

Пропонуємо вам, відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам №7-9 та лекції на тему "MS ACCESS":- Тест №3, варіант №1 виконують, тільки ті студенти, з номером 1-8 за списком групи;- Тест №3, варіант №2 виконують, тільки ті студенти, з номером 9-16 за списком групи;- Тест №3, варіант №3 виконують, тільки ті студенти, з номером 17-26 за списком групи.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Мікроекономіка
Гура Ольга Леонідівна
Шкільний курс

Мікроекономіка

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Українська література
Леженко Ірина Василівна
Шкільний курс

Лекції, тестові та семінарські питання з української літератури

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)