Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

Тестові завдання за темою: Организація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
О.Ю.Кобилянська. Життя та творчість. Новелістика
Батарейна Олена Станіславівна
Шкільний курс

Українська література. Завдання в тестовій формі за темою: "О.Ю.Кобилянська.Життя та творчість.Новелістика"

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Тестові завдання

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

тести

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Тестові завдання за темою: Українські землі під Владою Речі Посполитої у др. пол XVI - перш. пол. XVII СТ. Козацтво

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Тестові завдання за темою "Тоталітаризм – контроль над публічним життям і суспільною свідомістю"

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Завдання в тестовій формі за темою: " Морфеми і словотвірна структура слова. Основні способи словотвору "

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Олімпіада

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Завдання для 2 курсу

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Українська мова. Завдання в тестовій формі за темою: "Основні орфограми в префіксах і суфіксах"

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)