Catalog of courses

Miscellaneous
School Course

Тестові завдання за темою: Организація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
О.Ю.Кобилянська. Життя та творчість. Новелістика
Батарейна Олена Станіславівна
School Course

Українська література. Завдання в тестовій формі за темою: "О.Ю.Кобилянська.Життя та творчість.Новелістика"

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Тестові завдання

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

тести

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Тестові завдання за темою: Українські землі під Владою Речі Посполитої у др. пол XVI - перш. пол. XVII СТ. Козацтво

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Тестові завдання за темою "Тоталітаризм – контроль над публічним життям і суспільною свідомістю"

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Завдання в тестовій формі за темою: " Морфеми і словотвірна структура слова. Основні способи словотвору "

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Олімпіада

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Завдання для 2 курсу

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

Українська мова. Завдання в тестовій формі за темою: "Основні орфограми в префіксах і суфіксах"

Lection number Lections of (0)
Tasks number Tasks of (1)