Catalog of courses

Miscellaneous
Практична 5 для вчителів
Павлюк Ольга Миколаївна
School Course
Parts number: 2

Показати своїм викладачам курсу отриманні вміння використовувати "Портал Одещини"

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Насекомые
Курманенко Олена Володимирівна
School Course

Из всех животных на Земле больше всего насекомых. Их более 1 миллиона видов. Они живут в почве, на земле, в воздухе и даже в воде. Одни насекомые приносят пользу (божьи коровки, пчёлы), другие – вред (комары, саранча). Но все насекомые важны и нужны в природе. Они – часть природы.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 6

Ознайомлення слухачів з принципами дистанційного навчання, методами і технологіями, що використовуються в навчальному процесі. Набуття практичних навичок роботи з програмним забезпеченням навчального процесу в дистанційному навчанні. Розширення системи знань та підвищення компетенції педагогів в питаннях впровадження дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, в області створення дистанційних навчальних курсів та організації дистанційного навчання на ПОРТАЛІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "Освіта Одещини".

Lection number Lections of (21)
Tasks number Tasks of (9)

 

Miscellaneous
Додавання і віднімання натуральних чисел
Попаз Валентина Семенівна
School Course
Parts number: 9

Зміст модуля:1. Ряд натуральних чисел2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел3. Відрізок. Довжина відрізка4. Площина. Пряма. Промінь 5. Шкала. Координатний промінь 6. Порівняння натуральних чисел

Lection number Lections of (5)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Календарно - обрядові пісні
Стояновська Наталія Миколаївна
School Course

курс призначений для ознайомлення учнів з українською календарно-обрядовою творчістю, формування у них ставлення до фольклору як великого духовного спадку народу.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
звичайні дроби
Зінчук Оксана Андріївна
School Course

Звичайний дріб або простий дріб — запис раціонального числа в вигляді відношення двох чисел m n . Ділене m називається чисельником дробу, а дільник n — знаменником дробу.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Фізична підготовленість здобувачів освіти
Тесленков Олександр Юрійович
School Course

Фізична підготовленість – це результат фізичної підготовки, що досягається при тренуванні рухових навичок і підвищенні рівня працездатності організму, які потрібні для засвоєння й виконання людиною визначеного виду діяльності.

Lection number Lections of (4)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Десяткові дроби
Шевченко Людмила Василівна
School Course
Parts number: 1

Додавання і віднімання десяткових дробів

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Закон всесвітнього тяжіння
Толмачевська Надія Валеріївна
School Course
Parts number: 2

Ознайомити учнів з видами сил природи; формувати знання про дію сили всесвітнього тяжіння, про характер залежності цієї сили від мас взаємодіючих тіл та відстані між ними, про фізичний зміст гравітаційної сталої, показати роль Ньютона у встановленні закону.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Сторінка Мудрого задачника
Тимощук Аліна Олексіївна
School Course

Ознайомлення з задачами на знаходження суми

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (2)