Catalog of courses

Miscellaneous
School Course

У 2019/2020 навчальному році у 10 класах продовжується вивчення інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Громадянська освіта як важливий чинник соціалізації особистості у демократичному (перехідному) суспільстві має полягати у культивуванні цінностей прав, свобод і гідності людини, розвитку вмінь особистості захищати власні права від зазіхань на них інших людей чи влади, формуванні громадянської компетентності учня, його прихильності до демократії, критичного мислення, мотивуванні його до участі у розв’язанні проблем суспільного життя.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Антропогенез
Масальський Юрій Вікторович
School Course
Parts number: 2

У цьому курсі описані основи теорії еволюції людини.

Lection number Lections of (6)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Фізика
Тронько Олексій Миколайович
School Course
Parts number: 2

Матеріал 10 -11 класів

Lection number Lections of (9)
Tasks number Tasks of (7)

 

Miscellaneous
9 КЛАС. ГЕОМЕТРІЯ. 1 СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р.
Удальцова Наталія Олександрівна
School Course
Parts number: 3

Курс містить самостійні та контрольні роботи за темами: "Декартові координати на площині", "Вектори на площині", "Розв'язування трикутників". У розділі "Література" прикріплено індивідуальний план. ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!! Кожному з учнів надоється тільки ДВІ спроби на виконання кожного завдання. При другій спробі завдання випадають АНАЛОГІЧНІ до завдань наданих під час першої спроби. Тому у кожного учня буде СВІЙ ВАРІАНТ.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (8)

 

Miscellaneous
Дистанційний курс. Історія України.
Криганова Олена Володимирівна
School Course
Parts number: 3

11 клас

Lection number Lections of (4)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Модуль 1,2,3
Нелюбова Алла Іванівна
School Course
Parts number: 3

Модуль 1,2,3

Lection number Lections of (5)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Дистанційний курс
Швирьова Марина Іванівна
School Course
Parts number: 4

Ознайомлення з можливостями порталу, а саме створення власних лекцій на порталі, використовуючи різноманітні мультимедіа файли.

Lection number Lections of (10)
Tasks number Tasks of (3)

 

Miscellaneous
Дистанцiйний курс
Швирьова Марина Іванівна
School Course
Parts number: 3

Модуль 1, Модуль 2

Lection number Lections of (6)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Історія України 7 клас
Масальський Юрій Вікторович
School Course
Parts number: 2

дистанційне навчання/ теми 1,2

Lection number Lections of (4)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Термодинаміка.
Тронько Олексій Миколайович
School Course
Parts number: 1

Лекції

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (1)