"Особливості організації навчального процесу під час викладання курсу громадянська освіта"


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.У 2019/2020 навчальному році у 10 класах продовжується вивчення інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Громадянська освіта як важливий чинник соціалізації особистості у демократичному (перехідному) суспільстві має полягати у культивуванні цінностей прав, свобод і гідності людини, розвитку вмінь особистості захищати власні права від зазіхань на них інших людей чи влади, формуванні громадянської компетентності учня, його прихильності до демократії, критичного мислення, мотивуванні його до участі у розв’язанні проблем суспільного життя.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)