Розділ IV. Населення України та світу


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 0

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. Тема 2. Розселення. Тема 3. Етнічний склад населення. Тема 4. Релігійний склад населення. Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (2)Состав курса

Часть 1. Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П. Чубинського. Демографічна політика.Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)Часть 2. Тема 2. Розселення.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)Часть 3. Тема 3. Етнічний склад населення.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 4. Тема 4. Релігійний склад населення.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)