Розділ IV. Населення України та світу


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 0

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. Тема 2. Розселення. Тема 3. Етнічний склад населення. Тема 4. Релігійний склад населення. Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (2)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П. Чубинського. Демографічна політика.Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Тема 2. Розселення.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 3. Етнічний склад населення.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Тема 4. Релігійний склад населення.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)