Розділ IV. Населення України та світу


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 0

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України. Тема 2. Розселення. Тема 3. Етнічний склад населення. Тема 4. Релігійний склад населення. Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (2)Course structure

Part 1. Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України.

Price  Free

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П. Чубинського. Демографічна політика.Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)Part 2. Тема 2. Розселення.

Price  Free

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)Part 3. Тема 3. Етнічний склад населення.

Price  Free

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 4. Тема 4. Релігійний склад населення.

Price  Free

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 5. Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

Price  Free

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)