Основи організації заключного періоду


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Лекція: Цілепокладання заключного періоду зміни1. Мета та завдання заключного періоду.2. Основи реалізації завдань заключного періоду.3. Деякі з прийомів педагогічної взаємодії в заключний період.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)