Основи організації заключного періоду


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Лекція: Цілепокладання заключного періоду зміни1. Мета та завдання заключного періоду.2. Основи реалізації завдань заключного періоду.3. Деякі з прийомів педагогічної взаємодії в заключний період.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)