Основи організації заключного періоду


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Лекція: Цілепокладання заключного періоду зміни1. Мета та завдання заключного періоду.2. Основи реалізації завдань заключного періоду.3. Деякі з прийомів педагогічної взаємодії в заключний період.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)