Лексикологія. Фразеологія


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс складається з 5 тем, розрахований для учнів 5 класу загальноосвітньої школи, складено за програмою: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 кл. //автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.Л. Остраф. За редакцією Л.В. Скуратівського. - Київ; Ірпінь, 2005 (5-9 класи).

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (5)Состав курса

Часть 1. Лексикологія як наука. Лексичне значення слова.


Відновити в пам'яті відомості з лексикології, чітко розмежовувати лексичне значення слова від граматичного.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 2. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні


Дати поняття про однозначні й багатозначні слова, уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 3. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвленні слова


Ознайомити із лексикою за сферою вживання: із загальновживаними і стилістично забарвленими словами.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 4. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)


Поглибити знання щодо синонімів, антонімів, омонімів; удосконалити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синоніми, антоніми, омоніми до слів лексичної системи української мови.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 5. Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології


Поглибити знання про фразеологізми, познайомити із джерелами українських фразеологізмів, із синтаксичною роллю фразеологізмів.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)