Лексикологія. Фразеологія


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс складається з 5 тем, розрахований для учнів 5 класу загальноосвітньої школи, складено за програмою: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 кл. //автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.Л. Остраф. За редакцією Л.В. Скуратівського. - Київ; Ірпінь, 2005 (5-9 класи).

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (5)Склад курсу

Частина 1. Лексикологія як наука. Лексичне значення слова.


Відновити в пам'яті відомості з лексикології, чітко розмежовувати лексичне значення слова від граматичного.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні


Дати поняття про однозначні й багатозначні слова, уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвленні слова


Ознайомити із лексикою за сферою вживання: із загальновживаними і стилістично забарвленими словами.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)


Поглибити знання щодо синонімів, антонімів, омонімів; удосконалити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синоніми, антоніми, омоніми до слів лексичної системи української мови.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології


Поглибити знання про фразеологізми, познайомити із джерелами українських фразеологізмів, із синтаксичною роллю фразеологізмів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)