Лексикологія. Фразеологія


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Курс складається з 5 тем, розрахований для учнів 5 класу загальноосвітньої школи, складено за програмою: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 кл. //автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.Л. Остраф. За редакцією Л.В. Скуратівського. - Київ; Ірпінь, 2005 (5-9 класи).

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (5)Course structure

Part 1. Лексикологія як наука. Лексичне значення слова.


Відновити в пам'яті відомості з лексикології, чітко розмежовувати лексичне значення слова від граматичного.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 2. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні


Дати поняття про однозначні й багатозначні слова, уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 3. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвленні слова


Ознайомити із лексикою за сферою вживання: із загальновживаними і стилістично забарвленими словами.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 4. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)


Поглибити знання щодо синонімів, антонімів, омонімів; удосконалити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синоніми, антоніми, омоніми до слів лексичної системи української мови.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 5. Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології


Поглибити знання про фразеологізми, познайомити із джерелами українських фразеологізмів, із синтаксичною роллю фразеологізмів.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)