Курс фізики для профільних класів Частина 2


Стоимость (грн.):  200.00 грн.

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 3

Електростатика, постійний електричний струм, магнетизм, електромагнітна ідукция, змінний струм, електромагнітні коливання і хвилі, геометрична оптика, хвильова оптика, основи спеціальної теорії відносності, квантова оптика, фізика атома і ядра

Лекция Лекций (42)
Задание Заданий (22)Состав курса

Часть 1. КУРС ФІЗИКИ ДЛЯ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ. ЧАСТИНА 2

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс фізики, який є продовженням першої частини курсу лекцій і включає такі розділи фізики: «Електростатика», «Постійний електричний струм», «Електромагнетизм», «Електромагнітні коливання і хвилі», «Геометрична оптика», «Хвильова оптика», «Основи теорії відносності», «Основи квантової оптики», «Фізика атома і ядра».

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Розділ фізики, який вивчає властивості і взаємодії нерухомих електрично заряджених тіл або частинок в даній інерціальній системі відліку

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (3)Часть 3. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Розділ фізики, який вивчає явища і процеси, які зв язані з направленним рухом зарядженних частинок. Найважливішим поняттям цього розділу є поняття електричного струму

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (3)Часть 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Розділ курсу, що вивчає природу магнітного поля, як виду матерії, завдяки якій здійснюється взаємодія між рухомими зарядженими частинками

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 5. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Вивчаються причини виникнення ЕДС індукції в контурі, при зміні магнітного потоку через поверхню, обмежену цим контуром

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (2)Часть 6. ЗМІННИЙ СТРУМ

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Вивчаються властивості електричного струму, величина якого довільним чином залежить від часу. Зокрема струм, що змінюється періодично за законом гармонійних коливань

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (2)Часть 7. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Розглядається існування взаємозв'язаних електричного і магнітного полів, що породжують один одного. При цьому енергія одного поля переходить в енергію іншого

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (1)Часть 8. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Розділ оптики, який займається вивченням прийомів побудови зображень різних джерел і розрахунками оптичних пристроїв і приладів

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (2)Часть 9. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Розділ оптики, що вивчає круг явищ, в основі яких лежить хвильова природа світла

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (2)Часть 10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Вивчається теорія про властивості простору-часу для випадку нехтування малими гравітаційними полями

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (2)Часть 11. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ ОПТИКИ

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

В розділі розглядаються явища розділу оптики, в яких випромінювання проявляє властивості частинок

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (2)Часть 12. ФІЗИКА АТОМА І ЯДРА

Стоимость (грн.):  100.00 грн.

Розділ фізики, який вивчає будову, властивості і взаємодію атомів і пояснює макроскопічні властивості речовини на базі мікроскопічного підходу, а також будову, властивості і взаємні перетворення атомних ядер

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)Часть 13. ДОДАТКОВА ЧАСТИНА

Стоимость (грн.):  Бесплатный

ДОДАТКОВА ЧАСТИНА

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (0)