Курс фізики для профільних класів Частина 2


Price  200.00 UAH.

Course without the support of teachers
Registered pupils: 3

Електростатика, постійний електричний струм, магнетизм, електромагнітна ідукция, змінний струм, електромагнітні коливання і хвилі, геометрична оптика, хвильова оптика, основи спеціальної теорії відносності, квантова оптика, фізика атома і ядра

Lection Lections of (42)
Task Tasks of (22)Course structure

Part 1. КУРС ФІЗИКИ ДЛЯ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ. ЧАСТИНА 2

Price  Free

Курс фізики, який є продовженням першої частини курсу лекцій і включає такі розділи фізики: «Електростатика», «Постійний електричний струм», «Електромагнетизм», «Електромагнітні коливання і хвилі», «Геометрична оптика», «Хвильова оптика», «Основи теорії відносності», «Основи квантової оптики», «Фізика атома і ядра».

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Price  100.00 UAH.

Розділ фізики, який вивчає властивості і взаємодії нерухомих електрично заряджених тіл або частинок в даній інерціальній системі відліку

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (3)Part 3. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Price  100.00 UAH.

Розділ фізики, який вивчає явища і процеси, які зв язані з направленним рухом зарядженних частинок. Найважливішим поняттям цього розділу є поняття електричного струму

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (3)Part 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Price  100.00 UAH.

Розділ курсу, що вивчає природу магнітного поля, як виду матерії, завдяки якій здійснюється взаємодія між рухомими зарядженими частинками

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)Part 5. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

Price  100.00 UAH.

Вивчаються причини виникнення ЕДС індукції в контурі, при зміні магнітного потоку через поверхню, обмежену цим контуром

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)Part 6. ЗМІННИЙ СТРУМ

Price  100.00 UAH.

Вивчаються властивості електричного струму, величина якого довільним чином залежить від часу. Зокрема струм, що змінюється періодично за законом гармонійних коливань

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)Part 7. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Price  100.00 UAH.

Розглядається існування взаємозв'язаних електричного і магнітного полів, що породжують один одного. При цьому енергія одного поля переходить в енергію іншого

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (1)Part 8. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Price  100.00 UAH.

Розділ оптики, який займається вивченням прийомів побудови зображень різних джерел і розрахунками оптичних пристроїв і приладів

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Part 9. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Price  100.00 UAH.

Розділ оптики, що вивчає круг явищ, в основі яких лежить хвильова природа світла

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (2)Part 10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Price  100.00 UAH.

Вивчається теорія про властивості простору-часу для випадку нехтування малими гравітаційними полями

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)Part 11. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ ОПТИКИ

Price  100.00 UAH.

В розділі розглядаються явища розділу оптики, в яких випромінювання проявляє властивості частинок

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (2)Part 12. ФІЗИКА АТОМА І ЯДРА

Price  100.00 UAH.

Розділ фізики, який вивчає будову, властивості і взаємодію атомів і пояснює макроскопічні властивості речовини на базі мікроскопічного підходу, а також будову, властивості і взаємні перетворення атомних ядер

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)Part 13. ДОДАТКОВА ЧАСТИНА

Price  Free

ДОДАТКОВА ЧАСТИНА

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (0)