Курс фізики для профільних класів Частина 2


Вартість (грн.):  200.00 грн.

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 3

Електростатика, постійний електричний струм, магнетизм, електромагнітна ідукция, змінний струм, електромагнітні коливання і хвилі, геометрична оптика, хвильова оптика, основи спеціальної теорії відносності, квантова оптика, фізика атома і ядра

Лекція Лекцій (42)
Завдання Завдань (22)Склад курсу

Частина 1. КУРС ФІЗИКИ ДЛЯ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ. ЧАСТИНА 2

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс фізики, який є продовженням першої частини курсу лекцій і включає такі розділи фізики: «Електростатика», «Постійний електричний струм», «Електромагнетизм», «Електромагнітні коливання і хвилі», «Геометрична оптика», «Хвильова оптика», «Основи теорії відносності», «Основи квантової оптики», «Фізика атома і ядра».

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 2. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Розділ фізики, який вивчає властивості і взаємодії нерухомих електрично заряджених тіл або частинок в даній інерціальній системі відліку

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (3)Частина 3. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Розділ фізики, який вивчає явища і процеси, які зв язані з направленним рухом зарядженних частинок. Найважливішим поняттям цього розділу є поняття електричного струму

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (3)Частина 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Розділ курсу, що вивчає природу магнітного поля, як виду матерії, завдяки якій здійснюється взаємодія між рухомими зарядженими частинками

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 5. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Вивчаються причини виникнення ЕДС індукції в контурі, при зміні магнітного потоку через поверхню, обмежену цим контуром

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 6. ЗМІННИЙ СТРУМ

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Вивчаються властивості електричного струму, величина якого довільним чином залежить від часу. Зокрема струм, що змінюється періодично за законом гармонійних коливань

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 7. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Розглядається існування взаємозв'язаних електричного і магнітного полів, що породжують один одного. При цьому енергія одного поля переходить в енергію іншого

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 8. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Розділ оптики, який займається вивченням прийомів побудови зображень різних джерел і розрахунками оптичних пристроїв і приладів

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (2)Частина 9. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Розділ оптики, що вивчає круг явищ, в основі яких лежить хвильова природа світла

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)Частина 10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Вивчається теорія про властивості простору-часу для випадку нехтування малими гравітаційними полями

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 11. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ ОПТИКИ

Вартість (грн.):  100.00 грн.

В розділі розглядаються явища розділу оптики, в яких випромінювання проявляє властивості частинок

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 12. ФІЗИКА АТОМА І ЯДРА

Вартість (грн.):  100.00 грн.

Розділ фізики, який вивчає будову, властивості і взаємодію атомів і пояснює макроскопічні властивості речовини на базі мікроскопічного підходу, а також будову, властивості і взаємні перетворення атомних ядер

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 13. ДОДАТКОВА ЧАСТИНА

Вартість (грн.):  Безкоштовний

ДОДАТКОВА ЧАСТИНА

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)