Основи комп´ютерної графіки


Только пользователи организации имеют доступ к курсу.

Комп’ютерна графіка – розділ інформатики, який вивчає засоби і способи створення й обробки графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки.

Лекция Лекций (7)