Основи комп´ютерної графіки


Only users in the organization have access to the course.

Комп’ютерна графіка – розділ інформатики, який вивчає засоби і способи створення й обробки графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки.

Lection Lections of (7)