Основи комп´ютерної графіки


Тільки користувачі організації мають доступ до курсу.

Комп’ютерна графіка – розділ інформатики, який вивчає засоби і способи створення й обробки графічних зображень за допомогою комп’ютерної техніки.

Лекція Лекцій (7)