Географія материків та океанів


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.знайомство з материками та океанами світу більш детально: тектонічною будовою та геологічним віком, рельєфом та корисними копалинами, природою, кліматом та рельєфом,а також народом.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. основні відомості. Вступ


материки та океани як обєкти вивчення регіональної географії. співвідношення на Землі материків та океанів. джерела гографічної інформації про материки та океани. карти материків та океанів . Їх класифікація та призначення

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)