Географія материків та океанів


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.знайомство з материками та океанами світу більш детально: тектонічною будовою та геологічним віком, рельєфом та корисними копалинами, природою, кліматом та рельєфом,а також народом.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. основні відомості. Вступ


материки та океани як обєкти вивчення регіональної географії. співвідношення на Землі материків та океанів. джерела гографічної інформації про материки та океани. карти материків та океанів . Їх класифікація та призначення

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)