Географія материків та океанів


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.знайомство з материками та океанами світу більш детально: тектонічною будовою та геологічним віком, рельєфом та корисними копалинами, природою, кліматом та рельєфом,а також народом.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. основні відомості. Вступ


материки та океани як обєкти вивчення регіональної географії. співвідношення на Землі материків та океанів. джерела гографічної інформації про материки та океани. карти материків та океанів . Їх класифікація та призначення

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)