Українська мова 5-Б.


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Повторити вивчене в початкових класах

Лекция Лекций (44)
Задание Заданий (45)Состав курса

Часть 1. Т.2. Відомості з синтаксису і пунктуації. Елементи стилістики


вивчити основні відомості з синтаксису і пунктуації

Лекция Лекций (10)
Задание Заданий (10)Часть 2. Т.3. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.Т3.1. Звуки мовлення, подвоєння, спрощення.


вивчити основні відомості про звуки і букви мовлення

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (8)Часть 3. Т.3.2. Чергування, позначення звуків мовлення на письмі.


з'ясувати принципи чергування звуків у мовленні і на письмі

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (4)Часть 4. ІІ семестр. Правила вживання апострофа. Склад. Наголос. Правопис слів іншомовного походження.


вивчити основні відомості з зазначеної теми

Лекция Лекций (16)
Задание Заданий (16)