Українська мова 5-Б.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Повторити вивчене в початкових класах

Лекція Лекцій (44)
Завдання Завдань (45)Склад курсу

Частина 1. Т.2. Відомості з синтаксису і пунктуації. Елементи стилістики


вивчити основні відомості з синтаксису і пунктуації

Лекція Лекцій (10)
Завдання Завдань (10)Частина 2. Т.3. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.Т3.1. Звуки мовлення, подвоєння, спрощення.


вивчити основні відомості про звуки і букви мовлення

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (8)Частина 3. Т.3.2. Чергування, позначення звуків мовлення на письмі.


з'ясувати принципи чергування звуків у мовленні і на письмі

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (4)Частина 4. ІІ семестр. Правила вживання апострофа. Склад. Наголос. Правопис слів іншомовного походження.


вивчити основні відомості з зазначеної теми

Лекція Лекцій (16)
Завдання Завдань (16)