Українська мова 5-Б.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Повторити вивчене в початкових класах

Lection Lections of (44)
Task Tasks of (45)Course structure

Part 1. Т.2. Відомості з синтаксису і пунктуації. Елементи стилістики


вивчити основні відомості з синтаксису і пунктуації

Lection Lections of (10)
Task Tasks of (10)Part 2. Т.3. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.Т3.1. Звуки мовлення, подвоєння, спрощення.


вивчити основні відомості про звуки і букви мовлення

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (8)Part 3. Т.3.2. Чергування, позначення звуків мовлення на письмі.


з'ясувати принципи чергування звуків у мовленні і на письмі

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (4)Part 4. ІІ семестр. Правила вживання апострофа. Склад. Наголос. Правопис слів іншомовного походження.


вивчити основні відомості з зазначеної теми

Lection Lections of (16)
Task Tasks of (16)