9 клас


Классы: 
9
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.9 клас

Лекция Лекций (12)
Задание Заданий (15)Состав курса

Часть 1. Урок 01 Інформація та інформаційні процеси Правила ТБ при роботі з ПК


Інформація та інформаційні процеси Правила ТБ при роботі з ПК

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 2. Урок 02 Кодування інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи


Кодування інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 3. Урок 03 Кодування інформації. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.


Кодування інформації. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 4. Урок 04 Типова архітектура ПК. Практична робота №1 "Робота з клавіатурним тренажером"


Типова архітектура ПК. Пристрої обробки та зберігання даних. Пристрої введення та виведення даних. Практична робота №1 "Робота з клавіатурним тренажером".

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 5. Урок 05. Тематичний залік № 1 на тему "Інформація, Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем"


Тематичний залік № 1 на тему "Інформація, Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем"

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Урок 06 Поняття операційної системи та її функції.


Поняття операційної системи та її функції.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 7. Урок 07. Інтерфейс користувача операційної системи. П/р №2: "Робота з інтерфейсом користувача ОС".


Урок 07. Інтерфейс користувача операційної системи. П/р №2: "Робота з інтерфейсом користувача ОС".

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 8. Урок 08-09 Об'єкти файлової системи. Практична робота №3 "Робота з об’єктами файлової системи"


Практична робота №3 "Робота з об’єктами файлової системи"

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 9. Урок 10 Пошук інформації на комп'ютері. П/р №4: "Пошук інформації на комп'ютері.


Пошук інформації на комп'ютері. П/р №4: "Пошук інформації на комп'ютері.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 10. Урок 11 Встановлення і видалення програм. Контрольні точки відновлення ОС.


Встановлення і видалення програм. Контрольні точки відновлення ОС.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 11. Урок 12 Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. П/р №5: "Захист ПК від вірусів".


Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. П/р №5: "Захист ПК від вірусів".

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 12. Урок 13 Стиснення та архівування даних. П/р №6: "Архівування та розархівація даних".


Стиснення та архівування даних. П/р №6: "Архівування та розархівація даних".

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 13. Урок 14 Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.


Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 14. Урок 15 Тематичний залік №2: "Апаратне, системне, службове забезпечення ПК".


Тематичний залік №2: "Апаратне, системне, службове забезпечення ПК".

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 15. Урок 16 Узагальнення матеріалу за І семестр


Узагальнення матеріалу за І семестр

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 16. Урок 17. Апаратне й програмне забезпечення комп'ютерних мереж.


Урок 17. Апаратне й програмне забезпечення комп'ютерних мереж.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 17. Урок 18. Організація роботи в локальній мережі.


Урок 18. Організація роботи в локальній мережі.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 18. Урок 19. Основи Інтернету. Служби Інтернету. Практична робота №7: "Спільне використання ресурсів локальної мережі".


Основи Інтернету. Служби Інтернету. Практична робота №7: "Спільне використання ресурсів локальної мережі".

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 19. Урок 20


Адресація в Інтернеті. Використання та настроювання веб-браузера

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 20. Урок 21 Пошук інформації в Інтернеті. Практична робота № 8 "Пошук інформації в Інтернеті"


Пошук інформації в Інтернеті. Практична робота № 8 "Пошук інформації в Інтернеті"

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 21. Урок 22. Тематичний залік на тему "Комп'ютерні мережі. ЛОМ, Інтернет"


Тематичний залік на тему "Комп'ютерні мережі. ЛОМ, Інтернет"

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 22. Урок 23-24. Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту. П/р №9: "Введення і редагування текстового документа"


Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту. П/р №9: "Введення і редагування текстового документа"

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 23. Урок 25-26. Фрагменти тексту та операції над ними. Форматування символів і абзаців. П/р №10: "Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців".


Фрагменти тексту та операції над ними.Форматування символів і абзаців. П/р №10: "Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців".

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 24. Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості.


Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 25. Урок 28. Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.


Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 26. Урок 29. Операції з фрагментами зображень. Практична робота 11. Створення растрових зображень.


Операції з фрагментами зображень. Практична робота 11. Створення растрових зображень.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 27. Урок 30. Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора.


Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктами. Форматування графічних об'єктів. Додавання тексту до графічних зображень.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 28. Урок 31. Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів. Практична робота 12. Створення векторних зображень


Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів.Практична робота 12. Створення векторних зображень

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 29. Урок 32. Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»


Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 30. Урок 33-35. Робота над проектом. Захист проекту


Робота над проектом. Захист проекту

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)