9 клас


Classes: 
9
Only pupils of the school and these classes have access to the course.9 клас

Lection Lections of (12)
Task Tasks of (15)Course structure

Part 1. Урок 01 Інформація та інформаційні процеси Правила ТБ при роботі з ПК


Інформація та інформаційні процеси Правила ТБ при роботі з ПК

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 2. Урок 02 Кодування інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи


Кодування інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 3. Урок 03 Кодування інформації. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.


Кодування інформації. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 4. Урок 04 Типова архітектура ПК. Практична робота №1 "Робота з клавіатурним тренажером"


Типова архітектура ПК. Пристрої обробки та зберігання даних. Пристрої введення та виведення даних. Практична робота №1 "Робота з клавіатурним тренажером".

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 5. Урок 05. Тематичний залік № 1 на тему "Інформація, Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем"


Тематичний залік № 1 на тему "Інформація, Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем"

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 6. Урок 06 Поняття операційної системи та її функції.


Поняття операційної системи та її функції.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 7. Урок 07. Інтерфейс користувача операційної системи. П/р №2: "Робота з інтерфейсом користувача ОС".


Урок 07. Інтерфейс користувача операційної системи. П/р №2: "Робота з інтерфейсом користувача ОС".

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)Part 8. Урок 08-09 Об'єкти файлової системи. Практична робота №3 "Робота з об’єктами файлової системи"


Практична робота №3 "Робота з об’єктами файлової системи"

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 9. Урок 10 Пошук інформації на комп'ютері. П/р №4: "Пошук інформації на комп'ютері.


Пошук інформації на комп'ютері. П/р №4: "Пошук інформації на комп'ютері.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 10. Урок 11 Встановлення і видалення програм. Контрольні точки відновлення ОС.


Встановлення і видалення програм. Контрольні точки відновлення ОС.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 11. Урок 12 Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. П/р №5: "Захист ПК від вірусів".


Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. П/р №5: "Захист ПК від вірусів".

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 12. Урок 13 Стиснення та архівування даних. П/р №6: "Архівування та розархівація даних".


Стиснення та архівування даних. П/р №6: "Архівування та розархівація даних".

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)Part 13. Урок 14 Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.


Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 14. Урок 15 Тематичний залік №2: "Апаратне, системне, службове забезпечення ПК".


Тематичний залік №2: "Апаратне, системне, службове забезпечення ПК".

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 15. Урок 16 Узагальнення матеріалу за І семестр


Узагальнення матеріалу за І семестр

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 16. Урок 17. Апаратне й програмне забезпечення комп'ютерних мереж.


Урок 17. Апаратне й програмне забезпечення комп'ютерних мереж.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 17. Урок 18. Організація роботи в локальній мережі.


Урок 18. Організація роботи в локальній мережі.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 18. Урок 19. Основи Інтернету. Служби Інтернету. Практична робота №7: "Спільне використання ресурсів локальної мережі".


Основи Інтернету. Служби Інтернету. Практична робота №7: "Спільне використання ресурсів локальної мережі".

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)Part 19. Урок 20


Адресація в Інтернеті. Використання та настроювання веб-браузера

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 20. Урок 21 Пошук інформації в Інтернеті. Практична робота № 8 "Пошук інформації в Інтернеті"


Пошук інформації в Інтернеті. Практична робота № 8 "Пошук інформації в Інтернеті"

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 21. Урок 22. Тематичний залік на тему "Комп'ютерні мережі. ЛОМ, Інтернет"


Тематичний залік на тему "Комп'ютерні мережі. ЛОМ, Інтернет"

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)Part 22. Урок 23-24. Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту. П/р №9: "Введення і редагування текстового документа"


Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту. П/р №9: "Введення і редагування текстового документа"

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 23. Урок 25-26. Фрагменти тексту та операції над ними. Форматування символів і абзаців. П/р №10: "Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців".


Фрагменти тексту та операції над ними.Форматування символів і абзаців. П/р №10: "Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців".

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 24. Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості.


Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 25. Урок 28. Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.


Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 26. Урок 29. Операції з фрагментами зображень. Практична робота 11. Створення растрових зображень.


Операції з фрагментами зображень. Практична робота 11. Створення растрових зображень.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 27. Урок 30. Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора.


Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктами. Форматування графічних об'єктів. Додавання тексту до графічних зображень.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 28. Урок 31. Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів. Практична робота 12. Створення векторних зображень


Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів.Практична робота 12. Створення векторних зображень

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 29. Урок 32. Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»


Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 30. Урок 33-35. Робота над проектом. Захист проекту


Робота над проектом. Захист проекту

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)