9 клас


Классы: 
9
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.9 клас

Лекція Лекцій (12)
Завдання Завдань (15)Склад курсу

Частина 1. Урок 01 Інформація та інформаційні процеси Правила ТБ при роботі з ПК


Інформація та інформаційні процеси Правила ТБ при роботі з ПК

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Урок 02 Кодування інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи


Кодування інформації. Інформаційні технології та інформаційні системи.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Урок 03 Кодування інформації. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.


Кодування інформації. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Урок 04 Типова архітектура ПК. Практична робота №1 "Робота з клавіатурним тренажером"


Типова архітектура ПК. Пристрої обробки та зберігання даних. Пристрої введення та виведення даних. Практична робота №1 "Робота з клавіатурним тренажером".

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 5. Урок 05. Тематичний залік № 1 на тему "Інформація, Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем"


Тематичний залік № 1 на тему "Інформація, Інформаційні процеси та системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем"

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 6. Урок 06 Поняття операційної системи та її функції.


Поняття операційної системи та її функції.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 7. Урок 07. Інтерфейс користувача операційної системи. П/р №2: "Робота з інтерфейсом користувача ОС".


Урок 07. Інтерфейс користувача операційної системи. П/р №2: "Робота з інтерфейсом користувача ОС".

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 8. Урок 08-09 Об'єкти файлової системи. Практична робота №3 "Робота з об’єктами файлової системи"


Практична робота №3 "Робота з об’єктами файлової системи"

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 9. Урок 10 Пошук інформації на комп'ютері. П/р №4: "Пошук інформації на комп'ютері.


Пошук інформації на комп'ютері. П/р №4: "Пошук інформації на комп'ютері.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 10. Урок 11 Встановлення і видалення програм. Контрольні точки відновлення ОС.


Встановлення і видалення програм. Контрольні точки відновлення ОС.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 11. Урок 12 Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. П/р №5: "Захист ПК від вірусів".


Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. П/р №5: "Захист ПК від вірусів".

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 12. Урок 13 Стиснення та архівування даних. П/р №6: "Архівування та розархівація даних".


Стиснення та архівування даних. П/р №6: "Архівування та розархівація даних".

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 13. Урок 14 Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.


Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 14. Урок 15 Тематичний залік №2: "Апаратне, системне, службове забезпечення ПК".


Тематичний залік №2: "Апаратне, системне, службове забезпечення ПК".

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 15. Урок 16 Узагальнення матеріалу за І семестр


Узагальнення матеріалу за І семестр

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 16. Урок 17. Апаратне й програмне забезпечення комп'ютерних мереж.


Урок 17. Апаратне й програмне забезпечення комп'ютерних мереж.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 17. Урок 18. Організація роботи в локальній мережі.


Урок 18. Організація роботи в локальній мережі.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 18. Урок 19. Основи Інтернету. Служби Інтернету. Практична робота №7: "Спільне використання ресурсів локальної мережі".


Основи Інтернету. Служби Інтернету. Практична робота №7: "Спільне використання ресурсів локальної мережі".

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 19. Урок 20


Адресація в Інтернеті. Використання та настроювання веб-браузера

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 20. Урок 21 Пошук інформації в Інтернеті. Практична робота № 8 "Пошук інформації в Інтернеті"


Пошук інформації в Інтернеті. Практична робота № 8 "Пошук інформації в Інтернеті"

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 21. Урок 22. Тематичний залік на тему "Комп'ютерні мережі. ЛОМ, Інтернет"


Тематичний залік на тему "Комп'ютерні мережі. ЛОМ, Інтернет"

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 22. Урок 23-24. Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту. П/р №9: "Введення і редагування текстового документа"


Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту. П/р №9: "Введення і редагування текстового документа"

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 23. Урок 25-26. Фрагменти тексту та операції над ними. Форматування символів і абзаців. П/р №10: "Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців".


Фрагменти тексту та операції над ними.Форматування символів і абзаців. П/р №10: "Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців".

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 24. Урок 27. Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості.


Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 25. Урок 28. Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.


Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 26. Урок 29. Операції з фрагментами зображень. Практична робота 11. Створення растрових зображень.


Операції з фрагментами зображень. Практична робота 11. Створення растрових зображень.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 27. Урок 30. Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора.


Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктами. Форматування графічних об'єктів. Додавання тексту до графічних зображень.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 28. Урок 31. Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів. Практична робота 12. Створення векторних зображень


Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів.Практична робота 12. Створення векторних зображень

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 29. Урок 32. Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»


Тематичний залік № 5 на тему «Основи комп’ютерної графіки»

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 30. Урок 33-35. Робота над проектом. Захист проекту


Робота над проектом. Захист проекту

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)