11 клас


Классы: 
11
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.рівень стандарту

Лекция Лекций (338)
Задание Заданий (21)Состав курса

Часть 1. Урок 01. Поняття моделі. Моделювання.


Поняття моделі. Моделювання.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 2. Урок 02. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму


Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 3. Урок 03. Базові структури алгоритмів. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.


Урок 03. Базові структури алгоритмів. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 4. Урок 04. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера.


Урок 04. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 5. Урок 05. Кортрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації"


Урок 05. Кортрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації"

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)Часть 6. Урок 06. Поняття електронної таблиці.


Поняття електронної таблиці.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 7. Урок 07. Редагування та форматування даних.


Редагування та форматування даних.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 8. Урок 08. Практична робота №2: "Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора"


"Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора"

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (2)Часть 9. Урок 09. Використання найпростіших формул. Практична робота №3


Урок 09. Використання найпростіших формул. Практична робота №3: "Використання формул в електронних таблицях".

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 10. Урок 10. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми.


Урок 10. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 11. Урок 11. Практична робота №4


Урок 11. Практична робота №4 "Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора".

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 12. Урок 12. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.


Урок 12. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (3)Часть 13. Урок 13. Практична робота №5


Урок 13. Практична робота №5: "Побудова діаграм".

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 14. Урок 14. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6


Урок 14. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6: "Сортування та фільтрація даних".

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 15. Урок 16. Контрольна робота №2


Урок 16. Контрольна робота №2: "Системи опрацювання табличних даних"

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 16. Урок 17. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття та призначення СУБД (систем управління базами даних)


Поняття моделі даних, бази даних. Поняття та призначення СУБД (систем управління базами даних)

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 17. Урок 18. Огляд реляційної моделі даних. Модель "сутність-зв?язок". Поняття відношення, атрибута, ключа, зв?язку.


Класифікація зв?язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 18. Урок 19, 20 Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. Практична робота №7: “Робота з об’єктами БД у середовищі СКБД”.


Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. Практична робота №7: “Робота з об’єктами БД у середовищі СКБД”.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)Часть 19. Урок 20. Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.


Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 20. Урок 21. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота №8.


Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 21. Урок 22-23. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів. Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.


Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 22. Урок 24. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.


Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 23. Урок 25. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.


ПІДСУМКОВИИ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 24. Урок 26-27. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів


Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, створення гіперпосилань, завантаження файлів. Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту.

Лекция Лекций (326)
Задание Заданий (0)Часть 25. Урок 28-29. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.


Основи веб-дизайну. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 26. Урок 30-31. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів


Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів. Практична робота МІ2. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 27. Урок 32-33. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту.


Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту.Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 28. Урок 34-35. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №13. Розробка колективного проекту.


Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №13. Розробка колективного проекту. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)