11 клас


Классы: 
11
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.рівень стандарту

Лекція Лекцій (338)
Завдання Завдань (21)Склад курсу

Частина 1. Урок 01. Поняття моделі. Моделювання.


Поняття моделі. Моделювання.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Урок 02. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму


Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Урок 03. Базові структури алгоритмів. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.


Урок 03. Базові структури алгоритмів. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 4. Урок 04. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера.


Урок 04. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Урок 05. Кортрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації"


Урок 05. Кортрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації"

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Урок 06. Поняття електронної таблиці.


Поняття електронної таблиці.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 7. Урок 07. Редагування та форматування даних.


Редагування та форматування даних.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 8. Урок 08. Практична робота №2: "Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора"


"Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора"

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (2)Частина 9. Урок 09. Використання найпростіших формул. Практична робота №3


Урок 09. Використання найпростіших формул. Практична робота №3: "Використання формул в електронних таблицях".

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 10. Урок 10. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми.


Урок 10. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 11. Урок 11. Практична робота №4


Урок 11. Практична робота №4 "Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора".

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 12. Урок 12. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.


Урок 12. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (3)Частина 13. Урок 13. Практична робота №5


Урок 13. Практична робота №5: "Побудова діаграм".

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 14. Урок 14. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6


Урок 14. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6: "Сортування та фільтрація даних".

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 15. Урок 16. Контрольна робота №2


Урок 16. Контрольна робота №2: "Системи опрацювання табличних даних"

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 16. Урок 17. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття та призначення СУБД (систем управління базами даних)


Поняття моделі даних, бази даних. Поняття та призначення СУБД (систем управління базами даних)

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 17. Урок 18. Огляд реляційної моделі даних. Модель "сутність-зв?язок". Поняття відношення, атрибута, ключа, зв?язку.


Класифікація зв?язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 18. Урок 19, 20 Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. Практична робота №7: “Робота з об’єктами БД у середовищі СКБД”.


Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. Практична робота №7: “Робота з об’єктами БД у середовищі СКБД”.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 19. Урок 20. Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.


Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 20. Урок 21. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота №8.


Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 21. Урок 22-23. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів. Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.


Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 22. Урок 24. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.


Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 23. Урок 25. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.


ПІДСУМКОВИИ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 24. Урок 26-27. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів


Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, створення гіперпосилань, завантаження файлів. Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту.

Лекція Лекцій (326)
Завдання Завдань (0)Частина 25. Урок 28-29. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.


Основи веб-дизайну. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 26. Урок 30-31. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів


Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів. Практична робота МІ2. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 27. Урок 32-33. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту.


Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту.Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 28. Урок 34-35. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №13. Розробка колективного проекту.


Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №13. Розробка колективного проекту. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)